ehdolla Euroopan parlamenttiin

wave

vaaliteemani

ilmastonmuutoksen torjuminen

Ilmasto lämpenee huimaa vauhtia. Sen seurauksista kärsivät kaikki: pohjoisen talvet lyhenevät, luonnon monimuotoisuus vähenee ja ihmiset joutuvat jättämään kotejaan alueiden kuivuessa.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan vahvempia toimia, mutta tärkeää on pitää ihmiset mukana. Haluan olla rakentamassa päästöttömiä hyvinvointivaltioita.

ihmisoikeudet ja demokratia

Meidän on puolustettava ihmisoikeuksia meillä ja maailmalla. Demokraattisia yhteiskuntia haastetaan myös Euroopan Unionin sisällä. Muun muassa Puolassa ja Unkarissa on rajattu median vapautta ja politisoitu oikeusjärjestelmää. EU:n on puututtava vahvemmin siihen, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisiä perusarvojamme – se on etenkin pienten jäsenvaltioiden etu.

teknologian kehitys ja yksityisyys

Teknologia kehittyy huimaa vauhtia, helpottaa monien ihmisten elämää ja voi olla ratkaisemassa harmaantuvan Euroopan taloudellisia vaikeuksia.

Tätä kehitystä on tuettava ja on panostettava tutkimukseen, mutta tarvitsemme myös eettistä pohdintaa ja Euroopan tason sääntelyä, jotta voimme turvata ihmisten vapauden digitaalisissa yhteiskunnissa eli mm. oikeuden yksityisyyteen ja omiin tietoihinsa.

wave

miksi olen ehdolla

Haluan torjua ilmastonmuutosta, puolustaa ihmisoikeuksia, taata kansalaisten vapauden ja edesauttaa demokratiaa. Euroopan parlamentissa voin edistää näitä tavoitteita parhaiten.

Tulevaisuuden kannalta tärkeimmät vaalit.

Euroopan parlamentin vaalit ovat kansanäänestys Euroopan suunnasta. Ilmastonmuutos uhkaa maailman ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Lisääntynyt epävakaus ja globaalit jännitteet kaipaavat vahvaa toimijaa, joka haluaa olla rakentamassa siltoja silloinkin, kun toisaalla halutaan rakentaa muureja.

Euroopan suuntaan vaikutetaan nyt.

Euroopassa tapahtuu juuri nyt valtavan paljon asioita, jotka vaikuttavat nuorten ja tulevien sukupolvien elämään. Haluan olla tekemässä töitä avoimen ja inhimillisen Euroopan puolesta. Haluan Euroopan Unionin, joka johtaa globaalisti taistelua ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden häviämistä vastaan. Euroopan unionin, joka tukee teknologian kehittymistä, mutta toimii, jotta kansalaiset pysyvät muutoksessa mukana. Haluan olla tekemässä nykyistä tiiviimpää Euroopan unionia, joka pystyy varautumaan tuleviin haasteisiin paremmin, nopeammin ja joustavammin.

Eurooppalaiset arvot tarvitsevat puolustajaa.

Tasa-arvo, vapaus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratia ja oikeusvaltio ovat tavoitteita, joita pitää puolustaa ja kehittää edelleen vastaamaan muuttuvan ja monimutkaistuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Euroopan unioni pystyy siihen jos niin haluamme.

EU on maailmanhistorian menestynein rauhanprojekti.

Eurooppalainen yhteisö on nostanut ihmisiä köyhyydestä, edistänyt ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja tasa-arvon toteutumista niin jäsenmaissaan kuin siihen pyrkivissä maissa. EU on antanut miljoonille nuorille mahdollisuuden opiskella eri puolilla Eurooppaa.

Tule mukaan.

tilaamalla uutiskirjeen voit tulla mukaan kampanjaan!