Sanat ja teot

Linjapuheeni Demarinuorten liittokokouksessa 29.5.2016

Hyvät ystävät, arvoisa liittokokous,

Kära vänner, ärade förbundsmöte,

Sosialidemokraattinen nuorisoliike ja sen parhaat kyvyt ovat täällä tänään. On ollut todella ilo nähdä se millaisella intohimolla, tarmolla ja osaamisella tulevaisuutta on linjattu tämä viikonloppu. Luotu niitä suuntaviivoja, joilla parempaa tulevaisuutta rakennetaan. Käynnistelty ajatusprosesseja, joista syntyy varmasti uutta. Erityisen ilolla seurasin meidän uusia, edistyksellisiä linjauksia toisen asteen koulutuspolitiikkaan. Niissä jokaiselle taataan turvallinen oikeus oppia toisen asteen loppuun saakka oppivelvollisuudella, huomioidaan teknologian kehitys ja päivitetään kerralla koko toinen aste 2020-luvulle. Tämän kaltainen toiminta on poliittisessa nuorisojärjestössä monelle se pääsyy olla mukana – halu vaikuttaa ja luoda uutta. Muutakin kuitenkin tarvitaan.

Istuttiin eilen uuden puheenjohtajiston ja nuorimman porukan kanssa iltaa ja käytiin läpi, että mikä Demarinuorissa on parasta. Moni nosti esiin erään sanan – yhteisöllisyyden. Sen, että otetaan mukaan porukkaan ystävällisesti ja avoimin mielin. Tässä se juju onkin: kun me itse otamme jokaisen uuden vastaan lämmöllä ja kohtaamme ihmiset avoimesti, on meidän toimintaan mukavaa tulla.

Toiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat arvoja, joista meidän on pidettävä kiinni. Mäkysen Matias puhui kampanjassaan paljon yhteisöllisyydestä ja yhteisen kulttuurin luomisesta – näihin asioihin on mielestäni paikallaan käyttää aikaa niin keskustoimistolla, liittohallituksen kuin piiri- ja paikallisaktiivien voimin. Matias ehdotti konkreettisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekemistä, jossa varmistetaan toiminnan mielekkyys koko maassa. Tätä lähdemme työstämään yhdessä.

Tänä viikonloppuna on pidetty myös hauskaa, kuten nuorisojärjestön tapahtumissa kuuluukin. Eilen pidettiinkin – alkuillasta pelattiin Aliasta ja siinä kyllä uudelle liittojohdolle näytettiin varsin äkkiä kaapin paikka. Myöhemmin menin pahaa aavistamatta käymään tuolla pub Tiikerihaissa, jossa oli iloinen porukka koolla. Siinä ei mennyt aikaakaan, kun tungettiin jo mikrofonia kouraan. Kiitos vaan Keskisärkän Kakelle – kukapa nyt ei haluaisi vetää karaokessa Tampereen yössä Sata salamaa. Siinä vetasussa oli tunnetta enemmän kuin taitoa – tai kuten tyttöystäväni sanoisi: “Mikkel laulaa mieluummin kuin hyvin.”

Demarinuorten liittokokous on Suomen suurin poliittisen nuorisojärjestön tapahtuma ja siksi älyttömän hieno mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. Tätä haluan Demarinuoriin yhä enemmän – politiikan puhumisen ja ohjelmien valmistelemisen lisäksi pidetään hauskaa yhdessä. Esimerkiksi kesäleireillä tätä tehdäänkin: politiikan lisäksi ollaan järjestetty erilaisia ryhmäkisoja, istuttu iltanuotiolla, saunottu ja uitu. Toivottavasti näen teidät kaikki kesäleirillä elokuun alussa Vihdin Enä-Sepässä!

Tämä viikonloppu on ollut uuden alku. Se uusi, tämä yhteinen työmme, alkaa nyt.

Hyvät ystävät,

Maailma muuttuu nyt erittäin nopealla vauhdilla. Teknologian kehitys, työn muutos, eriarvoistuminen, ilmaston lämpeneminen ja globalisaatio eivät ole asioita tulevaisuudessa. Ne ovat tätä päivää. Näitä kaikkia asioita yhdistää raja-aitojen kaatuminen. Vanhan tilalle tulee uusi.

Muutos haastaa meidät kaikki. Joillekin uusi maailma näyttäytyy mahdollisuuksien maailmana – heillä on näköala, haaveita ja unelmia – ja he haluavat toteuttaa ne. Mutta joillekin uusi maailma tarjoaa vain täydellisen näköalattomuuden ja suurta epävarmuutta. Muutos johtaa siihen, että mahdollisuuksien ja näköalattomuuden kuilu kasvaa jatkuvasti, ääripäiden välinen ristiriita syvenee. Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että joillakin menee yhä paremmin ja joillakin yhä huonommin.

Meidän Demarinuorten on oltava se voima, joka kuroo tätä kuilua umpeen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että jokainen pysyy muutoksen mukana, siitä, että muutos on turvallinen ja luoda kaikille näköala tulevaisuuteen. Meidän täytyy olla se voima, joka vahvistaa luottamusta tulevaan ja antaa jokaiselle mahdollisuuden haaveisiin. Tasa-arvo ei synny itsestään – sen eteen on ponnisteltava.

Olen vakuuttunut siitä, että näihin haasteisiin tämä porukka pystyy vastaamaan. Rakentavalla tavalla, esittäen omia ratkaisuja. Siihen meillä on nyt yhdestoista hetki.

Demarinuorissa on tehty viime vuodet erittäin hyvää poliittista vaikuttamista ja valmistelutyötä. Muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiakirja ja tietysti Yleisturva ovat näistä oivallisia esimerkkejä. Yleisturvan valmistelu on etenkin asia, jonka valmistelutyöstä on tärkeää ottaa mallia tulevaan: Yleisturva valmisteltiin huolellisesti, tehden konkreettisia esityksiä, jotka pohjautuivat tutkittuun tietoon ja asiantuntijoiden arvioihin. Yleisturva osaltaan vastaa muuttuvan maailman ja muuttuvan työelämän haasteisiin. Näitä on kuitenkin muitakin.

On lähdettävä siitä, että teknologian kehittyminen on hieno mahdollisuus, joka parhaimmillaan luo hyvinvointia ja lisää ihmisten vapautta. Se voi antaa paremmat mahdollisuudet hyvään elämään ja kestävään hyvinvointiin tulevaisuudessa. Kehittyneemmällä teknologialla pystymme vastaamaan myös siihen, miten voimme lisätä hyvinvointia siten, ettei maapallon kantokyvyn rajat tule vastaan. Kysymys on lähinnä siitä, kuinka voimme edistää sellaista yhteiskunnallista kehitystä, jossa huomioidaan ympäristö, ihmisoikeudet ja ihmisten vapaus sekä estetään eriarvoistuminen lisääntymistä.

Näihin kysymyksiin Demarinuorten on luontevaa lähteä etsimään ratkaisuja. Miten estää työmarkkinoiden eriarvoistumisen kasvaminen? Kuinka turvata jokaisen toimeentulo, kun työn määrä voi vähentyä? Kuinka rahoitetaan jatkossa hyvinvointivaltion palvelut? Tarvitseeko verotusta muuttaa? Millaisia muutostarpeita koulutukselle kehitys ja muuttuvat työmarkkinat luovat? Millaisia eettisiä haasteita tekoälyn ja robotiikan kehitys voi luoda?

Meidän sosialidemokraattien on kyettävä tarjoamaan vastauksia siihen miten tuottavuuden kasvu voi oikeudenmukaisesti mahdollistaa ihmisille elämän, jossa tulee vähemmällä työllä toimeen. Meidän on kerrottava, mikä on se meidän visio, jolla tulevaisuuteen mennään turvallisesti. Tämän työn keulaan haluan Demarinuoret.

Hyvät ystävät,

Demarinuoret on oleellinen osa puolueyhteisöä. Viime vuosina tehty hyvä työ on aikaansaanut sen, että Demarinuorten uskottavuus on palautettu ja vaikuttavuus kasvanut huimasti. Tätä työtä jatketaan – ja ollaan sen arvoisia jatkossakin. Demarinuoret on se taho, joka tekee sosialidemokraattisen liikkeen edistyksellisimmät avaukset – se taho, jota jokainen kuuntelee, kun asiaa on kerrottavana.

On tärkeää tehdä omia avauksia ja osallistua julkiseen keskusteluun. Siinä työssä aion olla puheenjohtajana aloitteellinen, kiinnostava ja yllättävä. Ainakin yhtä tärkeää on se, että vie meidän ajatuksia tärkeimpien sidosryhmien agendalle – koska vasta sitten on aidosti vaikuttanut asiaan, kun tavoitteet muuttuvat kirjauksiksi hallitusohjelmaan, lakiesityksiksi ja budjettipäätöksiksi.

Kuitenkin, Demarinuorten on oltava puolueyhteisössä se edistyksen ääni, joka tarvittaessa kertoo jos on toimittu arvojen vastaisesti, kiivetään jalat edellä puuhun tai ollaan kehityksen jarruna. Koska nyt jos koskaan, sosialidemokraattisella liikkeellä on aika uudistua. Puolueen kannatus on korkealla, mikä antaa tuulensuojaa uudistustyölle. Viimein on aika tarkastella kriittisesti puolueessa niin meidän linjauksiamme kuin toimintatapojammekin. Toimintaa on avattava vieläkin enemmän ja luotava mahdollisuuksia sille, että kohtaamme ihmisiä. Tällä työllä luomme pohjaa sille, että Demarinuoret ja SDP nähdään vahvemmin varteenotettavana paikkana muuttaa maailmaa.

Arvoisa liittokokous!

Liittokokous linjasi tänään järjestön tulevaisuutta kymmeneksi vuodeksi järjestöstrategialla. Järjestöstrategia ja toimintaa ja taloutta ohjaava suunnitelma ovat seuraavien vuosien ohjenuora. Juuri hyväksytyssä järjestöstrategiassa linjasimme näin:

“Demarinuoret on kiinnostava, vaikuttava ja kasvava poliittinen nuorisoliike, joka elää nuorten arjessa ja toimii yhteiskunnassa sosialidemokraattisten arvojen mukaisesti.”

Tähän työhön ei kukaan pysty yksin – meitä kaikkia tarvitaan. Aion tehdä kaikkeni, jotta tähän päästään. Lupaan kiertää jouluun mennessä kaikki piirit ja tavata mahdollisimman paljon aktiiveja. Tämän aloitankin lähtemällä keskiviikkona Jyväskylään – Kiitos JSDN:n porukalle kutsusta. Meidän tarvitsee käydä rehellisiä keskusteluja niistä asioista, jotka meidän menestymistä estävät. Tarttua toimeen myös niissä vaikeimmissa kysymyksissä ja laittaa kädet itsekin saveen. Järjestön kehittäminen parempaan iskuun on aidosti saatava käyntiin. Toiminnan on oltava kiinnostavaa ja siitä on saatava onnistumisen ja oivaltamisen elämyksiä. Tähän työhön liittokokous ja järjestöstrategia antaa meille hyvät suuntaviivat.

Hyvät ystävät, tehdään yhdessä Tulevaisuuden Demarinuoret!

Edistyksellinen politiikan ja järjestön kehittämisen lisäksi meillä on luvassa tärkeä koitos ensi keväänä, kun Suomessa järjestetään kuntavaalit. Ne ovat vaalit, joissa konkreettisimmillaan päästään vaikuttamaan ihmisten arkeen. Siksi vetoan teihin, hyvät ystävät, lähtekää ehdolle ja mukaan vaalityöhön! Toivon, että puolet tästä salista on ehdolla ensi keväänä ja loput auttamassa siinä työssä, että kuntiin saadaan yli sata nuorta demaria!

Tässä työssä Demarinuoret ovat tukena. Kunnallisvaalit ovat vaalit, jotka joko voitetaan tai hävitään paikallisosastoissa ja piireissä. Meidän tavoitteena on saada 700 nuorta kunnallisvaaliehdokasta, mikä tarkoittaa 10 % SDP:n ehdokkaista.

Se ei kuitenkaan riitä, että saamme paljon ehdokkaita ja teemme kovan vaalituloksen – olennaista on mitä vaalien jälkeen tapahtuu. Kuntavaalien jälkeen Demarinuoret kokoaa kaikki nuoret demarivaltuutetut yhteen verkostoon, jossa voimme sparrailla toinen toisiamme, jakaa tietoja ja hyviä käytäntöjä, mutta myös välillä kokoontua yhteen saunomaan ja pitämään hauskaa. Tässä työssä uudet varapuheenjohtajat ovat varmasti keskeisessä roolissa.

Edessämme meillä on myös SDP:n puoluekokous. Demarinuoret aloittivat 2012 puoluekokouksessa hyvän perinteen, jossa nuoria on alettu nostaa säännöllisesti puolueen johtopaikoille. Sen me tulemme tekemään jälleen! SDP:n on oltava johtava tulevaisuuspuolue. Siihen tarvitaan edistyksellisiä visionäärejä ja tulevaisuuden tekijöitä. Asettukaa ehdolle puoluekokousten jäsenäänestyksiin ja lähdetään uudistamaan puoluetta.

Hyvät ystävät,

Maailmalla tapahtuu nyt paljon. Sodat Lähi-Idässä ja Ukrainassa, Venäjän tilanne, öljyn hinta, Yhdysvaltain presidentinvaalit, terrorismi, pakolaistilanne ja ilmastonmuutos ovat haasteita, jotka näkyvät myös meillä. Globaali keskinäisriippuvuus voimistuu yhä ja asiat, jotka tapahtuvat ihan muualla päin maailmaa vaikuttavat meidänkin arkeemme. Globalisaatio, maailmankauppa ja voimapolitiikka ovat vahvasti kietoutuneita toisiinsa. Jännitteet ovat lisääntyneet voimakkaasti. Suomen kaltaiselle maalle on poikkeuksellisen tärkeää, että harjoittamamme ulko- ja kehityspolitiikka on vastuullista ja ymmärrämme historian. Suomi tarvitsee viisaita ja taitavia johtajia.

Presidentinvaalit järjestetään helmikuussa 2018. On selvää, että me tarvitsemme oman ehdokkaan – presidentinvaalit ovat tärkeä osa SDP:n nousua kohti pääministeripuolueen asemaa kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Näissä vaaleissa on pelissä todella paljon puolueen ja koko liikkeen tulevaisuuden näkökulmasta. Puolueella ei ole varaa samanlaiseen vaalitulokseen kuin viimeksi. Tarvitsemme uskottavan ehdokkaan. Suomi on tilanteessa, jossa kansainvälinen kokemus ja kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja asioiden yhteyksiä, nousevat arvoon arvaamattomaan.

Mielestäni SDP:n presidentinvaaliehdokkaasta on järjestettävä vuoden 1994 presidentinvaalien tapaan esivaali, johon voivat ottaa osaa kaikki puolueen kannattajaksi rekisteröityneet henkilöt, ilman velvoitetta puolueen jäsenyydestä. Näin annamme jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja mittaamme samalla eri ehdokkaidemme laajempaa kansansuosiota. Kun Iso-Britanniassa tällainen mahdollisuus annettiin Labourin puheenjohtajavaalissa, herätti se suurta kiinnostusta kansassa ja Labouriin virtasi paljon uusia jäseniä.

Minulle on selvää, että oma suosikkini tähän tehtävään on puolueen entinen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri, kansanedustaja Jutta Urpilainen. Urpilaisen kokemukset valtiovarainministerinä Euroopan areenoilla antavat vahvaa pohjaa Tasavallan presidentin tehtäviin. Luin hänen kirjoittamaa tekstiään Kanava-lehdessä 3.maaliskuuta, jossa hän käsitteli Eurooppaa muuttuvien valtasuhteiden maailmassa. Silloin vakuutuin lopullisesti siitä, että kansanedustaja Urpilaisella olisi kykyä toimia näihin aikoihin sopivana valtionjohtajana.

Presidentinvaalit ovat vaalit, jotka kiinnostavat kansaa aina ja ovat siksi hyvä mahdollisuus niin puolueelle kuin nuorisoliitollekin kohdata ihmisiä. Olen vakuuttunut siitä, että kansanedustaja Urpilainen olisi presidenttiehdokkaana henkilö, jonka ympärille pystyisi muodostumaan kansanliike. Urpilaisen ehdokkuus voisi siivittää puoluetta ja nuorisoliittoa samanlaiseen Tarja-ilmiöön kuin vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Vetoan, että Urpilainen aidosti pohtisi ehdokkuutta.

Arvoisa liittokokous,

Puheenjohtajakisa vaatii aina veronsa, se on myönnettävä. Nyt on erityisen tärkeää päästä eteenpäin. Sosialidemokraattista liikettä, mutta erityisesti meitä nuoria tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Maailma on murroksessa, Suomi elää vaikeita aikoja ja sosialidemokraattinen liike hakee identiteettiään. Haluan vielä kiittää Matiasta reilusta kisasta – uskon, että se vei liikettä eteenpäin.

Liian usein puolueessa ja Demarinuorissa on ollut puheenjohtajakisoja, joista on jäänyt jäljelle vain pahasti jakautunut kenttä ja savuavat rauniot. Sanoin eilen puheessani näin: “Demarinuorissa jäsenet ovat kuin veri, joka kuljettaa happea kaikkialle. Jos verenkierto heikkenee, vahvinkaan sydän ei jaksa pumpata. Nuorisoliitto muodostuu osista, mutta yhdessä olemme ehjä kokonaisuus, vahvempi kuin osiemme summa. Menestyvä nuorisoliitto elää ja hengittää jäsenistään. Vain yhtenäinen porukka saa sydämen sykkimään.”

Tähän on pyrittävä toiminnallamme joka päivä.

Hyvät ystävät, ärade kamrater

Tästä on hyvä jatkaa. Sitä työtä, jolla muutamme maailman. Ei sosialidemokratiassa ole mitään vikaa, mutta sitä tarvitsee päivittää. Se on tämä meidän puolue, joka aina välillä kaipaa ravistelua – niin myös kaikkien meidän omatkin ajatukseni. Moni on sitä mieltä, että nykypäivän ihmiset selviävät helpolla, nuoriso istuu katettuun pöytään ja yhteiskunta on rakennettu valmiiksi. Minun vastaus on: Me olemme vasta alussa.

Hyvät ystävät,

Kiitos tästä erinomaisesta liittokokouksesta. Eilinen oli päivä, jota en unohda koskaan. Nyt alkaa työ, jota lähdemme Demarinuorten huikean henkilökunnan, upeiden varapuheenjohtajien Eemelin ja Piian sekä uuden liittohallituksen  kanssa tekemään, yhdessä teidän kanssa.

Ennen kuin lähdemme kotiin, minulla on teille pieni toive: Miettikää matkalla, että mitä voit itse tehdä paremmin, jotta Demarinuorissa jokaisella olisi mukava olla. Liike ja tämä yhteisö on tärkein.

Nyt, kokouksen viimeinen asia, Nuorison marssi. Mukavaa kotimatkaa kaikille! Nähdään taas.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaamalla uutiskirjeen voit tulla mukaan kampanjaan!