Sanat ja teot

Turpeen poltosta on päästävä eroon

Rinteen hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen sekä siihen, että Suomi toimii sen puolesta, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan vuonna 2050 ja Suomen hiilineutraalius vuonna 2035. Ne ovat erittäin hyviä tavoitteita, joiden saavuttamiseen vaaditaan konkreettisia ja vaikuttavia toimia.

Yksi tuikitarpeellinen toimi olisi turpeen energiakäytöstä luopuminen. Turpeen päästöt ovat erittäin suuret verrattuna sen tuottamaan energiaan ja vastaavat mittaluokaltaan koko Suomen henkilöautoliikenteen päästöjä. Samoin on syytä todeta, että turvetuotanto aiheuttaa merkittäviä haittoja vesistöjen puhtaudelle sekä luonnon ja lajiston monimuotoisuudelle. 

Sekä kysymys päästöistä, että luonnon monimuotoisuudesta, ovat asioita, jotka jokaisen maapallon tulevaisuudesta kiinnostuneen on syytä ottaa vakavasti. 

Taistelua ilmastonmuutosta vastaan ei voiteta ilman perusteellisia muutoksia siihen miten maata käytämme. Turpeen polttaminen ja soiden raivaus ovat osa tätä kokonaisuutta. 

Sen takia on korkea aika ottaa poliittiseksi päämääräksi luopua turpeen polttamisesta samaan aikaan kivihiilen polttamisen kanssa. Tähän suuntaan voisimme lähteä luopumalla vaiheittain turpeen 189 miljoonan euron verotuesta. 

Kun tähän suuntaan lähdetään, on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että nykyään turpeen poltosta työllistyvien ihmisten koulutuksesta, työllisyydestä ja tulevaisuudesta huolehditaan. Karsimalla turpeen 189 miljoonan euron verotuesta riittäisi varmasti rahaa niihin toimiin, joilla siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan voitaisiin edistää oikeudenmukaisella tavalla.

Ei ole lainkaan yhdentekevää miten tarvittava käänne kohti vastuullista ilmastopolitiikkaa tehdään. Muutoksessa on pidettävä aina huolta heistä, joita muutos kohtelee kielteisellä tavalla. 

Kestävä lähtökohta politiikan tekemiseen on se, että yhteiskuntaa ja maailmaa rakennetaan aina siten, että se jää nykyistä parempaan kuntoon tuleville sukupolville. Päätöksiä pitää tehdä aina ajatellen myös heitä, jotka eivät itse voi olla päätöksiä tekemässä. 

Mikkel Näkkäläjärvi

Demarinuorten puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaamalla uutiskirjeen voit tulla mukaan kampanjaan!