Sanat ja teot

Mikkel2016: Demarinuoret – verkostoituva, läsnäoleva ja edistyksellinen nuorisojärjestö

Tulevaisuuden Demarinuorissa järjestö kehittyy jatkuvasti, toiminta on kiinnostavaa ja poliittiset linjaukset ovat edistyksellisiä sekä perusteellisesti valmisteltuja. Tulevaisuuden Demarinuoret tunnetaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inhimillisyyden edistäjänä sekä vahvana nuoren sukupolven puolestapuhujana.

Visiossani tulevaisuuden Demarinuoret on kasvava ja menestyvä järjestö. Kasvu ja menestys rakentuvat erityisesti rohkean verkostoitumisen, aidon läsnäolon ja edistyksellisen uudistamisen varaan. Tulevaisuuden Demarinuorissa jäsenistö toimii yhdessä parempaa järjestöä tavoitellen ja jokaisella toimijalla on oma paikkansa yhteisössä. Demarinuoret kasvattaa jatkuvasti uusia yhteiskunnan rakentajia.   

Rohkeasti verkostoituva

Kyky tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on muuttunut entistäkin tärkeämmäksi. Keskinäisriippuvuuden maailmassa verkostoitumisen merkitys kasvaa kaikkialla maailmassa ja kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Menestyvä nuorisojärjestö tarvitsee laajaa yhteistyötä ja myös uudenlaisia kumppanuuksia. Jos haluamme olla näkyvä yhteiskunnallinen vaikuttaja, järjestää laadukasta toimintaa tai kasvattaa jäsenmääräämme, on meidän tiivistettävä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja haettava uusia yhteistyön muotoja. Ammattiyhdistysliike ja toisen asteen opiskelijajärjestöt ovat meille luonnollisia kumppaneita, joiden kanssa yhteistyötä on edelleen tiivistettävä. Yhteistyö uusien kumppanien kanssa vaatii rohkeutta ymmärtää erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja. SDP:n Kättä päälle –hanke on erinomainen esimerkki uudenlaisesta kumppanuusmallista. On tärkeää luoda uusia kumppanuuksia, mutta myös viestiä tuloksista kiinnostavasti.

Puheenjohtajana etsin aktiivisesti uusia konkreettisia toiminnallisen yhteistyön muotoja. Demarinuoret on sitä vahvempi, mitä parempaa yhteistyötä teemme monenlaisten toimijoiden kanssa.  

Aidosti läsnäoleva

Demarinuorten on oltava läsnä kaikkialla yhteiskunnassa. Meidän on otettava kantaa sellaisiin asioihin, jotka ovat osa ihmisten arkea. Järjestön läsnäolo tarkoittaa myös uudenlaista ja jatkuvasti kehittyvää viestintää. Vaikuttamisen kohteet pitää aina miettiä erityisen tarkkaan ja keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin.

Politiikka kiinnostaa nuoria. Nuoret ovat valveutuneita ja erittäin tietoisia yhteiskunnallisista asioista. Nuorten tapa toimia ja osallistua vaihtelevat: jotkut tempautuvat kampanjan pyörteisiin, joillekin rennompi ajanvietto on tärkeintä, jotkut haluavat kehittää itseään ja kasvaa vaikuttajiksi. Aitoa läsnäoloa on se, että hyväksymme jokaisen oman tavan toimia ja vaikuttaa. Tarvitsemme uudenlaisten ja erilaisten ajattelutapojen hyväksymistä. Näin toimintaan osallistumisen kynnys madaltuu.

Demarinuorten on myös yhä vahvemmin mentävä sinne, missä nuoret ovat. Kasvokkain kohtaamisen merkitys kasvaa. Sitoutuminen syntyy aidosta osallisuudesta, jossa omalla panoksella on merkitystä. Uuden jäsenen kohtaamiseen ja aktivointiin on kehitettävä pitkäjänteinen malli.   

Puheenjohtajana haluan lisätä Demarinuorten konkreettista läsnäoloa nuorten parissa – niin viestinnässä kuin fyysisestikin. Se tarkoittaa kohtaamista, vaikuttamista ja erilaisuuden ymmärtämistä. Kokouksiakin tarvitaan, mutta läsnäolo ja toiminta kokoussalien ulkopuolella muodostuvat yhä tärkeämmiksi. Voimme keskustella asioista kokoustiloissa, mutta todeksi ne muuttuvat vasta, kun ryhdymme toimeen kohti yhdessä päätettyä tavoitetta.

Edistyksellinen uudistaja

Yhteiskuntaa muuttavat ne ihmiset ja organisaatiot, jotka ottavat johtajuuden.

Meidän on tehtävä omia huolellisesti valmisteltuja esityksiä, jotka nojaavat faktoihin ja sosialidemokraattiseen arvopohjaan. Meidän on ajettava uudistuksia, jotka lisäävät tasa-arvoa ja hyvinvointia. Mielestäni Demarinuorten sosiaaliturvamalli Yleisturva on hyvä esimerkki aloitteen ottamisesta ja poliittisesta valmistelutyöstä, jota Demarinuorten pitää tehdä jatkossakin.

Demarinuoret on yhteiskunnan ja koko sosialidemokraattisen liikkeen uudistaja. Demarinuorten on keskityttävä niihin isoihin kysymyksiin, jotka yhteiskuntia tällä hetkellä muuttavat ja jotka ovat sukupolvemme keskeisimmät kysymykset. Minun johdollani Demarinuoret kehittää konkreettisia ratkaisuja, joissa hyvinvointivaltio paiskaa kättä teknologian kehittymisen kanssa ja muuttuvaan työelämään löytyy turvaa lisääviä ja epävarmuutta vähentäviä malleja. Tulevaisuuden ratkaisut tehdään nyt.  

Puheenjohtajana haen aktiivisesti mahdollisuuksia uusiin avauksiin, osallistun aloitteellisesti julkiseen keskusteluun enkä tyydy  vain reagointiin ja käynnistän ratkaisuihin tähtääviä valmisteluprosesseja. Tulevaisuuden Demarinuoret keskustelee arvoista ja näyttää poliittista johtajuutta.

Yksi vastaus artikkeliin “Mikkel2016: Demarinuoret – verkostoituva, läsnäoleva ja edistyksellinen nuorisojärjestö”

  1. Hyvät suuntaviivat. Muutoksen hyväksyminen ja siitä hyötyminen saattavat hyvinkin olla niitä ratkaisevia askelia jo lähitulevaisuudessa. Kuitenkin kuten sanoit, konkreettisen läsnäolon merkitys on tärkeä, eikä sitä voi korva kehittyneimmälläkään teknologialla. Ihmiset tarvitsevat tukiverkostoja, joissa heidät hyväksytään juuri sellaisina kuin he ovat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaamalla uutiskirjeen voit tulla mukaan kampanjaan!