Sanat ja teot

Mikkel2016: Jäsenet tekevät järjestön

Järjestön kehittäminen on jatkuvaa. Mikään tai kukaan ei ole koskaan valmis – aina on varaa parantaa. Yksi asia ei koskaan muutu: järjestöä ei ole ilman jäseniä, jotka ovat aktiivisia, osallistuvat ja osallistavat.

Demarinuoret on jo nyt maan parhaiten toimiva poliittinen nuorisojärjestö. Demarinuorissa on tehty viime vuosina hyvää työtä etenkin viestinnän kehittämiseksi ja poliittisen uskottavuuden lisäämiseksi. Nyt on hyvä hetki paneutua vahvemmin myös järjestön kehittämiseen. Liittokokoukseen päätettäväksi tuleva järjestöstrategia tarjoaa tähän työhön hyvän pohjan ja määrittää suuntaviivoja. Järjestöä pitää kehittää monin tavoin. Tässä pureudun muutamaan mielestäni keskeisimpään kehittämisalueeseen.

Keskeistä on saada uudet jäsenet aktivoitua ja osallistettua toimintaan; pelkkä hyvä jäsenhankinta ei riitä. Toinen keskeinen kehittämisalue on liittohallituksen, piiriaktiivien ja keskustoimiston keskinäisen koordinaation parantaminen sekä vastuiden selkeyttäminen, jotta pystymme kehittämään paikallistason aktiivisuutta. Kolmas kehittämisalue ovat tapahtumat, joiden järjestämisessä tarvitaan myös uudenlaista ajattelua.

Pitkäjänteinen malli jäsenten aktivointiin

Jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää. Olennaisinta on kuitenkin aktivoida jokainen jäsen tekemään itselleen tärkeitä asioita sekä tarjota mahdollisuus kehittyä poliittisena ja järjestöllisenä vaikuttajana. Demarinuorille on kehitettävä uuden jäsenen aktivointiin malli, jolla varmistetaan, että jokainen pääsee kunnolla mukaan toimintaan. Uusi jäsen tavataan kasvotusten ja laaditaan suunnitelma, jossa yhtenäisellä toimintaperiaatteella määritellään jäsenen yksilölliset tavoitteet ja konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Uuden jäsenen aktivointimalli kehitetään yhdessä piiriaktiivien kanssa. Mallin toteuttaminen on paikallistoimijoiden vastuulla. Tarkoituksena on löytää jokaisen toiminnalle tarkoitus ja tehdä se jokaisen lähtökohdista.

Malli toimii myös uuden jäsenen koulutuksena. Uusi jäsen ymmärtää heti toimintatavat sekä oppii toimimaan itsenäisesti ja uskaltaa tuoda omat näkemyksensä esiin. Sitoutuminen tapahtuu parhaiten oman toiminnan kautta. Osallisuuden esteitä ja raja-aitoja on purettava ja madallettava sallimalla jäsenten yksilölliset mieltymykset ja tavat toimia. Jotkut haluavat vaikuttaa kirjoittamalla lehtiin, toiset keskustelemalla ihmisten kanssa kasvotusten ja kolmannet keräämällä nimiä aloitteeseen. Olennaista on löytää kullekin mieluinen tapa vaikuttaa itselle tärkeään asiaan.

Puheenjohtajana käynnistän mahdollisimman nopeasti työn uuden jäsenen aktivointimallin kehittämiseksi ja varmistan sen leviämisen koko maahan. Puheenjohtajana edistän ajatustapaa, jossa toiminnan raja-aitoja madalletaan, jotta jokainen pääsee kokeilemaan haluamiansa asioita.

Painopisteen siirto paikallistason toimijoihin

Demarinuorten keskustoimiston ja piirien välistä viestintää kehitetään ottamalla käyttöön säännölliset ja vuorovaikutteiset keskustelutilaisuudet uutta tekniikkaa hyödyntäen. Vastaavia on käytössä monissa muissa valtakunnallisissa järjestöissä. Osallistetaan piirien aktiiveja vahvemmin Demarinuorten poliittiseen valmistelutyöhön ja järjestölliseen kehittämiseen.

Liittohallituksen jäsenten rooleja vahvistetaan ja selkeytetään sopimalla jokaiselle liittohallituksen jäsenelle mielekäs ja tarkoituksenmukainen projekti, jonka etenemistä seurataan tarkasti säännöllisillä raporteilla ja keskusteluilla. Lisätään liittohallituksen jäsenten vastuuta piirien toiminnan seurannasta ja raportoinnista nimeämällä piireille vastuuhenkilöt.

Puheenjohtajana parannan keskustoimiston, piiriaktiivien, alueiden työntekijöiden ja liittohallituksen välistä koordinaatiota sekä vahvistan toimijoiden rooleja ottamalla käyttöön säännöllisen yhteydenpitomallin, selkeyttämällä vastuunjakoa ja lisäämällä raportointia. Puheenjohtajana tavoitteeni on paikallistason aktiivisuuden lisääminen.

Uudistetaan tapahtumatoimintaa ja lisätään kumppanuuksia

Uudenlaista toiminnallista yhteistyötä on etsittävä muun muassa toisen asteen opiskelijajärjestöjen, nuorisovaltuustojen, muiden poliittisten nuorisojärjestöjen, ammattiliittojen ja urheilujärjestöjen kanssa. Voimme esimerkiksi järjestää vaikuttajatoreja kouluilla yhdessä muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa tai tehdä yhteiskampanjaa paikallisten urheiluseurojen kanssa liikuntapaikkarakentamisen puolesta.

On hyvä, että paikallistasoilla on toimintaa, joka tukee nykyisten aktiivien kehittymistä ja auttaa vaikuttamisessa, mutta yhtä tärkeää on saada uusia ihmisiä mukaan. Toisia innostaa poliittinen keskustelu, mutta esimerkiksi yhteiset elokuvaillat, lukupiirit, vierailut joihinkin kiinnostaviin kohteisiin ja osallistuminen musiikkikeikalle tai urheilutapahtumaan voivat olla helppo väylä tulla osaksi yhteisöä. Moni on Demarinuorissa vaikuttaakseen asioihin, mutta yhteisö ja samanhenkinen seura ovat monelle ratkaisevan tärkeitä. Hyvien käytäntöjen ja mallien levittämistä paikallistasolle ympäri Suomen on lisättävä.

Puheenjohtajana edistän tapahtumien monipuolisuutta ja levitän hyviä käytäntöjä piirien välillä. Uusistakin tapahtumaideoista koostetaan esimerkkikonsepteja Demarinuorten aktiivien käyttöön ja tapahtumien palautteen lisäksi selvitetään etukäteen millaisia tapahtumia aktiivit haluavat. Puheenjohtajana haen uusia kumppanuuksia ja syvennän toiminnallista yhteistyötä esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen ja toisen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa.  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaamalla uutiskirjeen voit tulla mukaan kampanjaan!