Sanat ja teot

Mikkel2016: Tulevaisuuden haasteisiin on vastattava tänään

Tulevaisuuden päätökset tehdään nyt. Maailma muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana erittäin paljon. Tämä haastaa meidät kaikki. Mielestäni yhdelläkään poliittisella liikkeellä ei ole juuri nyt riittävän selkeää visiota siitä, miten sukupolvemme suuret haasteet ratkaistaan.

Demarinuoret on poliittinen nuorisojärjestö, jonka tehtävä on tehdä omia poliittisia avauksia, olla sosialidemokraattisen liikkeen uudistaja  ja tarjota nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa. Politiikkaa on tehtävä määrätietoisesti. Esitykset pitää valmistella huolellisesti sekä tieteeseen ja faktoihin nojaten. Valmiit esitykset ja kannanotot pitää osata viestiä taitavasti ja modernisti.  On tärkeää, että keskitymme muutamaan ydinkysymykseen, jotka meidän sukupolveamme voimakkaimmin koskettavat. Avaan tässä kirjoituksessa neljää keskeisintä poliittista teemaa, joita lähtisin Demarinuorten puheenjohtajana viemään eteenpäin.

Teknologian kehittyminen

Teknologia kehittyy kiihtyvää vauhtia. Se vaikuttaa maailmaan, Suomeen ja ihmisiin kaikilla elämänalueilla. Kehittyvä tekoäly ja robotit, bioteknologia, esineiden internet ja liikenteen automatisoituminen ovat erittäin keskeisiä muutoksen tekijöitä. Teknologian kehitys vaikuttaa erityisesti työelämään ja kehityksen myötä suuria kysymyksiä ovat muun muassa toimeentulo ja eriarvoistuminen. Tässä kovassa muutoksessa on myös muistettava ihmisoikeudet, turvallisuus ja eettiset kysymykset. Teknologian vaikutuksia inhimillisyyteen ja ihmiseen olisi paikallaan pohtia enemmän. Sosialidemokraattien täytyy kiinnostua asiasta.

Mielestäni Demarinuoret voi olla aloitteellinen ja edistyksellinen taho, joka lähtee ennakkoluulottomasti hahmottelemaan ja ratkaisemaan teknologian kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Parhaimmillaan kehittyvä teknologia lisää hyvinvointia, vapauttaa ihmiset tekemään mielekkäitä asioita ja auttaa ihmisiä elämään ekologisesti kestävämmin. Puheenjohtajana käynnistäisin työn näiden kysymysten ratkaisemiseksi.

Työelämän muutos

Työelämän muutos on tätä päivää. Vaikka edelleen kaksi kolmasosaa työstä on kokopäiväistä palkkatyötä, vaikuttaa ilmeiseltä, että muutostahti on kiihtymässä. Pätkätyöt, yrittäjyys, apurahatyö, nollatuntityö ja työttömyys ovat monelle arkea. Useiden arvioiden mukaan 10-20 vuoden  kuluessa tekoäly voisi korvata 30-50 % nykyisistä ammateista. Vastaavasti uudenlaista työtä syntyy jatkuvasti. Tästä seuraa se, että jatkossa tarvitsemme yhä enemmän korkeaa osaamista. Meidän on varauduttava lyhyellä aikavälillä kasvavaan työttömyyteen ja sosiaaliturvan on joustettava paremmin. Työelämä muuttuu ja siksi yhteiskunnankin on muututtava.

Demarinuoret, SDP ja ammattiyhdistysliike voivat olla yhdessä uudistamassa työelämää ja huolehtimassa heidän arjestaan ja toimeentulostaan, joille työelämän muutos tarkoittaa lisääntyvää epävarmuutta. Ammattiyhdistysliikkeen ja sosialidemokraattien on aidosti tunnustettava työn muuttuminen ja kehittyä muutoksen mukana. Meidän on oltava heidän puolella, joiden tilanne on työmarkkinoilla kaikista vaikein.

Työelämän muutos on kysymyksenä sen verran iso, ajankohtainen ja tärkeä, että tulen kirjoittamaan vielä laajemman tekstin aiheesta puheenjohtajakampanjan aikana.

Tasa-arvo

Tasa-arvo on erittäin laaja, mutta todella tärkeä yhteiskunnallinen teema. Yhteiskunnallinen tasa-arvo lisää kaikkien hyvinvointia. Länsimaiset yhteiskunnat ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä erittäin paljon: tasa-arvo on lisääntynyt, orjuus on poistettu, kansalaisten perusoikeuksia on lisätty, ihmisille taataan perusturva, yksilön vapaudet ovat kasvaneet ja koulutustaso on parantunut. Nämä asiat eivät ole tapahtuneet itsestään – ne kaikki ovat seurausta poliittisista päätöksistä.

Haasteita kuitenkin riittää. Suomessa terveydenhuolto on OECD-maiden eriarvoisinta, kotihoidontuen käyttäjistä 97 % on naisia, perhevapaat jakautuvat epätasaisesti, naisten asemassa työmarkkinoilla on paljon parannettavaa, koulutus periytyy voimakkaasti ja etenkin nuorisotyöttömyys on kasvanut suureksi. Tarvitsemme feminististä politiikkaa: kotihoidontukea on lyhennettävä ja vanhempainvapaita pidennettävä. Vanhempainvapaa on jaettava tasaisemmin ja vanhemmuuden kustannukset työnantajille on jaettava tasan. Suomen on ratifioitava saamelaisten oikeuksia suojaava ILO169-sopimus ja korjattava epäinhimillinen translaki.

Puheenjohtajana nostaisin aktiivisesti keskusteluun tasa-arvoon liittyviä epäkohtia ja toimisin yhdenvertaisen ilmapiirin puolesta. Sosialidemokratian yksi keskeinen tehtävä on mahdollistaa sosiaalinen nouseminen. Sen vuoksi tarvitsemme politiikkaa, joka tunnistaa myös eriarvoistavat rakenteet.

Talous

Talouskysymykset ovat tärkeitä, koska vain toimiva talous ja järkevä talouspolitiikka mahdollistaa hyvinvointivaltion rahoittamisen. Sosialidemokraateilla on aina oltava uskottava talouspoliittinen linja ja vaihtoehto. Ilman laadukasta koulutusjärjestelmää, perhepalveluita, kattavaa sosiaaliturvaa sekä laadukasta sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmää ihmiset eivät pääse vapauttamaan kaikkea potentiaaliaan eikä yhteiskunta menesty. Siksi on niin keskeistä, että Suomessa tehdään paljon töitä ja on matala työttömyys. Työnteolla ja yrittämisellä pitää tulla toimeen. Siksi tarvitsemme järkevää talouspolitiikkaa, jonka tavoitteena on kansalaisten hyvinvointi ja korkea työllisyys. Nuorelle sukupolvelle ei saa jättää perinnöksi massatyöttömyyttä, heikennettyä hyvinvointivaltiota ja suuria sosiaalisia ongelmia.

Suomessa harjoitettavan talouspolitiikan lisäksi tarvitsemme fiksuja EU-tason ratkaisuja. veroparatiisit ja aggressiivinen verosuunnittelu on saatava kuriin. Yritysverotukselle on säädettävä alaraja. Tarvitsemme valuutta- ja finanssitransaktioveron. Veropohjasäännöksiä on harmonisoitava. Suomen etu on avoin markkinatalous, EU-jäsenyys ja toimiva euro.

Puheenjohtajana haastaisin aktiivisesti nykyisen hallituksen ajamaa leikkauksiin nojaavaa talouspolitiikkaa. Suomi tarvitsee vahvempaa investointipolitiikkaa, jotta taantuma saadaan päättymään. Investoinnit infrastruktuuriin ovat joka tapauksessa edessä ja on vain järkevää tehdä ratkaisut nyt, kun työttömyys on liian korkeaa. Talouspolitiikkaan kaivataan inhimillisyyttä ja aidosti talouskasvuun tähtääviä ratkaisuja.  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaamalla uutiskirjeen voit tulla mukaan kampanjaan!