Sanat ja teot

Ryhmäpuhe: Kaupunkistrategian on johdettava oikeisiin muutoksiin

Mikkel Näkkäläjärven ryhmäpuheenvuoro 11.12.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät rovaniemeläiset,

Kiitos kaupunkistrategian valmistelusta. Kommentoin nyt lyhyesti sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta kaupungin strategiaa.

Strategioitahan tehdään siksi, että niiden tarkoitus on johtaa oikeisiin muutoksiin. Toki niitä tehdään nykyään kunnissa myös siksi, että kuntalaki niin edellyttää. Strategian pitäisi olla myös kaupungin virkavalmistelulle sellainen työkalu, josta voi katsoa ison linjan ja jatkaa valmistelua sen pohjalta – ilman pelkoa siitä, että myöhemmin päätetäänkin, että toimitaan täysin toisin.

Huolestuttavaa on, että tutkimuksen mukaan vain yksi prosentti kunnan työntekijöistä ja neljä prosenttia johdosta, esimiehistä ja päättäjistä tuntee strategian painopisteet. Siksi on selvää, että jos haluamme Rovaniemen kaupungin strategian johtavan oikeisiin muutoksiin, on paneuduttava todella sen toimeenpanoon ja siihen, että se muuttuu teoiksi. Tarvitaan siis punainen lanka ja tahto saada kaupungin johto, henkilökunta ja päättäjät sitoutumaan siihen.

Seuraavaksi muutama sana Rovaniemen uuden kaupunkistrategian sisällöstä:

Hyvää on se, että siellä on sopivasti isoa linjaa, kuten arktisuus, kansainvälisyys, pitkän aikavälin talouden tasapaino, ympäristöstä huolehtiminen, kiertotalouden edistäminen ja kuntalaisten osallisuus, mutta kuitenkin myös konkretiaa esimerkiksi Napapiirin alueen kehittämisen, Rantavitikan korkeakoulu- ja Arktikumin biokampusalueen kehittämisen sekä ydinkeskustan elävöittämisen muodossa. Myös palveluverkkojen osalta siellä on nyt olemassa linjaukset, joiden pohjalta lautakunnat, kuten koulutuslautakunta saa mielestäni hyvät eväät tehdä omaa työtään.

On myös hyvä, että liitteessä on mainittu erikseen esimerkiksi esteettömyys, yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja yksinäisyyden lisääntyminen.

Se, mihin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä toivoo vielä kiinnitettävän entistä enemmän huomiota jatkossa, on sote- ja maakuntauudistus sekä työllisyyden hoito.

Vaikka työllisyys onkin kehittynyt maltillisesti parempaan päin, olemme yhä tilanteessa, että meillä on turhan korkea työllisyys ja työllisyysmäärärahat loppuvat kesken syksyisin. Sen takia esitimme viimeksi lisää työllisyysmäärärahoja ja toivomme, että asian valmistelu etenee ripeästi.

Sote-uudistus näkyy kaupunkistrategiassa jonkin verran, mutta on ilmiselvästikin asia, jonka vaikutuksia kaupunkiin on syytä pohtia syvällisesti jo etukäteen. Sote-uudistus tuntuu olevan voimakkaassa vastatuulessa ja kaikkien tietämieni kaupunkien, mukaanlukien Rovaniemen, lausunnot ovat olleet sote-uudistusta ja niin sanottua valinnanvapautta kohtaa kriittisiä.

On olemassa aito vaara, että uudistuksen myötä Suomeen tulee nykyistä huonompi ja kalliimpi järjestelmä, joka siirtää maakuntiin järjestämistehtävät, mutta raha tulee valtiolta ja todellista valtaa järjestämiseen on niukasti. Joka tapauksessa uudistuksen ympärillä vellova epävarmuus tulee näkymään vielä vuosia. Tästä Heikki Hiilamo kirjoitti ansiokkaasti eilen Helsingin Sanomissa.

Lisäksi loppuun on aivan pakko antaa kiitosta hiukan toisesta asiasta koska juuri tänään tulleiden tietojen mukaan Rovaniemi on saanut 40 000 euroa lisärahoitusta saamelaislasten koulutuksen järjestämiseen. Asiaan eteen tehty työ näkyy. Tämä ratkaisu on osaltaan edistämässä jo pidempään saamelaislasten vanhempia ja lapsia vaivanneen tilanteen ratkaisemista. On erittäin tärkeää, että Rovaniemi huolehtii myös saamelaislasten mahdollisuuksista päästä opetuksen pariin – tästäkin asiasta on strategiassa maininta.

Lopuksi on vielä todettava, että henkilökohtaisesti pidän kiintoisana valtuutettu Väistön ehdotusta top-ten -listan valmistelemisesta tulevia strategiatyöskentelemisiä ajatellen.

Näillä sanoin toivotan kaikille oikein hyvää vuoden viimeistä kaupunginvaltuuston kokousta ja kahdeksasosavälin krouvia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaamalla uutiskirjeen voit tulla mukaan kampanjaan!